Privacyverklaring

Persoonsgegevens van leden en cursisten worden verwerkt door Lokerse Dansclub, Poststraat 4 te Lokeren, info@lokersedansclub.be voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van een inschrijving en om de betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten (direct marketing) van Lokerse Dansclub en dat op basis van het gerechtvaardigd belang om danssport aan te bieden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (nieuwsbrief, uitnodigingen clubfeesten) volstaat het ons dat mee te delen op info@lokersedansclub.be. Via dat adres kan u ook één maal per zes maanden vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of vragen ze over te dragen. De uitgebreide versie van onze privacyverklaring is eveneens op te vragen bij gewone mail of bij de bestuursleden op de activiteiten van de Lokerse Dansclub.