De danscursussen starten opnieuw op in september.

We voorzien vouchers ter compensatie van de door corona gemiste lessen, die in mindering worden gebracht van de lidgelden voor het nieuwe seizoen.