31 juli 2021

De cursussen koppeldansen starten opnieuw op in september. Wel voorzien we enkele oefenavonden op 19/6, 3/7, 31/7 en 21/8.

We voorzien vouchers ter compensatie van de door corona gemiste lessen, die in mindering worden gebracht van de lidgelden voor het nieuwe seizoen.