Missie

Lokerse dansclub VZW is een lokale vereniging die de danssport promoot door mensen met interesse voor dans met elkaar in contact te brengen voor danslessen en dans-oefenactiviteiten. De expertise van dansleerkrachten wordt gedeeld tijdens de koppeldanslessen zowel als tijdens de groepslessen funky groove en party-/lijndansen. Hierbij ligt de nadruk op het recreatief karakter, de solidariteit en de vriendschap onder de leden.