Inschrijvingsformulier FG

Nederlands
Persoonsgegevens
Kledij
Cursus

Graag dit bedrag vóór 30 sept. overschrijven op rekeningnummer BE87 7376 1321 0094 op naam van de Lokerse Dansclub.
Zolang u niet betaald heeft bent u niet verzekerd.

Bij het indienen van dit formulier verklaart u zich akkoord met ons reglement